Player Stats

RKPlayerNo.TeamPos.GAPtsPIM
1 รักษ์ชัย สุขวิบูลย์4Nakaraj TepnagaD1414282
2 ณัฐเสฎฐ์ ผาติกุลเศรษฐ์92ThunderF1011214
3 ธนชัย ศักดิ์ชัยเจริญกุล55Papaya WatchF128204
4 เคน เอ็ดวิน ซินเบอร์น98Big BullsD713200
5 สิทธิ์นนท์ พรหมทอง88ThunderF910192
6 ณฐภัทร ลัคนทินากร17ThunderF144184
7 ยิ่งพันธ์ เอกเกษมณรงค์74Nakaraj TepnagaF513184
8 ภานุรุจ สุวชิรัตน์14Big BullsF106160
9 Bill Bredesen17Big BullsF106164
10 John Schachnovsky18Big BullsF95142
11 Justin St-Denis71Nakaraj TepnagaF77140
12 ภูริช ธีระนุสรณ์กิจ9ThunderD681414
13 อาทิตย์ ธรรมวงศ์สิน88Papaya WatchD591412
14 Darius Konitopetz26OT-CarsonF94134
15 ธีระศักดิ์ รัตนโชติ3Lion StateD76130
16 Roman Larin55Nakaraj TepnagaD67134
17 รัฐภูมิ สโรจถวดี91Papaya WatchF102120
18 Turner Johnson94OT-CarsonF84122
19 Denis Omelka68Lion StateD75120
20 Nicholas Li En Lin7ThunderD75120
21 Jesse Starosta10Lion StateF66120
22 ชนกชนม์ ลิ้มปิ่นเพชร73Grizzly BearsF110110
23 อาชวิน วัฒนปัญญากุล97Nakaraj TepnagaF74110
24 อาชาคิน อัน81Papaya WatchF65112
25 ฆฤต ไทยานนท์37ThunderD65112
26 Mike Freeson10Big BullsF73100
27 Alex Phelps3Big BullsD73102
28 ปุญญ์ ผาสุขกิจวัฒนา34ThunderD551012
29 อินทัช เสริมสุขเจริญชัย42Greatest IceF8192
30 Ernesto Bauer22Big BullsF72936
31 แมธิว จอนาธาน ซิเกิล86Nakaraj TepnagaF6390
32 พริษฐ์ จันทร์ธีรยุทธ์97Papaya WatchF6390
33 สิทธิเดช ธรรมมะ71Greatest IceD4590
34 อชิรวัฒน์ ทองอิน48Lion StateF4590
35 แพทริก ฟอร์สเนอร์9Papaya WatchF2790
36 David Boere19Nakaraj TepnagaF6280
37 ลัญจกร วัฒนพระยา96Nakaraj TepnagaF6280
38 ชาญชิต ศุภดิลกลักษณ์22ThunderD5380
39 Ryan Yaden8OT-CarsonF4480
40 นัฐพงษ์ หาญนฤชัย15Grizzly BearsD2682
41 สุวิภา ปัญญามณีรัตน์19Greatest IceD3470
42 ภาสิทธิ์ จิระชัย88Big BullsF2570
43 ธีธัช ธีรกุลวาณิช54Grizzly BearsF6066
44 ปภาณ ธนเกริกเกียรติ56Nakaraj TepnagaD60620
45 ศุภิสรา ธรรมมะ72Greatest IceF4262
46 สมิทธิ์ วิริยภาษ15ThunderF3360
47 พันธุ์เดช คูหาแก้ว42OT-CarsonD3362
48 กิตสดา ธัญลักษณ์ภาคย์59ThunderD3362
49 พงศ์สันต์ เลิศกิตศิริ45Grizzly BearsF3364
50 นุชนาฎ พงศ์ฤกษ์ดี4Lion StateF1560
51 จตุพงษ์ พวงดี11Big BullsF5052
52 กฤตภาส วิภูพงศ์19Papaya WatchD5054
53 ธนพัฒน์ ชิดไทย18Nakaraj TepnagaF3252
54 ชยุตพล กูลรัตน์24OT-CarsonD3140
55 Scott Murray19Lion StateF3144
56 ปัณณ์ หงษ์สวัสดิ์28ThunderF2240
57 ฮิเดกิ นากายาม่า99Papaya WatchD2242
58 วรวิทย์ มะกล่ำทอง75Grizzly BearsD2244
59 Oleg Kabakov23ThunderF1340
60 John Mc Hugh89Nakaraj TepnagaD1342
61 สมสิทธิ์ มั่นใจ91OT-CarsonD3032
62 มาซาโตะ คิตายามะ5Papaya WatchF3032
63 ญาณา แนวบุญเนียร62Papaya WatchD3032
64 อดิศักดิ์ บุญคง91NakarajD2130
65 ฤทธน ศิลปอาชา16Greatest IceF2132
66 ณัฐดนัย ซิ่อสุทธิกุล5Lion StateD2132
67 เอวิตรา โพธิ์ทอง56OT-CarsonF2132
68 อนันต์ กุลลูกอิน81Greatest IceD2134
69 บารมี พุกเจริญ9Big BullsF1230
70 วชร ลือนาม19Big BullsD1230
71 ธรรมรัตน์ เหมือนใจงาม54Greatest IceF1230
72 Ed McConnel15Nakaraj TepnagaF1230
73 เทวินทร์ ชาติสุวรรณ5ThunderF1230
74 รุจิกร สุวรรณ์ยวงศ์72Grizzly BearsF1232
75 ธัชชัย ลิ้มปัญญากุล77Papaya WatchD1232
76 ปัญญพัฒน์ ศิริผล89Grizzly BearsF1234
77 ภัทรดิษ อักษรรัศมี9OT-CarsonF1236
78 Alasdair Fawcett96Big BullsD0330
79 สตภูมิ สุขสมบูรณ์21Grizzly BearsF0330
80 Kelly Shim19Grizzly BearsD2022
81 พงศ์เกียรติ วงษ์นันทวัฒน์23Greatest IceF2028
82 คณิน โมกขเวส99Greatest IceF1120
83 ไซมอล กิติทีฆกุล9Lion StateF1120
84 วิพล พุทธานนท์10OT-CarsonF1120
85 ไกรสร นิยมวงศ์64Papaya WatchD1120
86 อธิษฐ์ ขุนราษฎร์58ThunderF1120
87 ธาม จิ้วไม้แดง20Nakaraj TepnagaD1122
88 NathaNiel Shawn Yu63OT-CarsonF1122
89 สิทธิพันธุ์ อินทรหะ69NakarajD1124
90 เดชบดินทร์ จิตตรานนท์17OT-CarsonD1124
91 นิษฐานันต์ ลอยกุลนนท์88Lion StateD1126
92 พงศ์กรณ์ คลังเปรมจิตต์36Nakaraj TepnagaD0222
93 ภคิณ จิรภาคย์63Papaya WatchD0222
94 กณิศ กิติเรียงลาภ27ThunderD0222
95 พรชนก รุ่งไพบูลย์กุล74Lion StateF1010
96 สุทธิศักดิ์ ศรีวรรณา13NakarajF1010
97 ภคนัน ลิ้มวัฒนะกูร5Greatest IceF1012
98 ภาวิศ ภู่ปิยะประเสริฐ23Grizzly BearsD1012
99 อุกฤษฎ์ สนิทใจ23Lion StateD1012
100 Ralf Dittmer44Lion StateD1012
101 Janne Kankaanpaa72Lion StateF1012
102 ณภัทร ศันสนียเวทย์13Papaya WatchF1012
103 นิทัศน์ ธรรมสิทธิ์97Grizzly BearsF1014
104 ภูรินท์ ทับทิมพรรณ์76NakarajD1018
105 ธนบูรณ์ ศรีวรนาถกุล8NakarajD10116
106 วิชชากร แก้วประสพ18Greatest IceF0110
107นันทวัฒน์ หวัง24Greatest IceF0110
108 Kenichiro Yamazato43Greatest IceF0110
109 วิลาสินี รัตนนัย56Greatest IceF0110
110 วรัชนันท์ บุญยุบล26Lion StateF0110
111 มนต์สกล กุลธนอมรดิษฐ์82NakarajD0110
112 เบญจมินทร์ รัสเซล 24Papaya WatchF0110
113 วงศ์ปกรณ์ โชคธิติรัตน์64OT-CarsonD0112
114 ณัฐบูลย์ จิตร์วัฒนาสุข33Greatest IceD0114
115 กานต์พิชชา แสนเทศ22Greatest IceD0002
116 ชิน ภู่สันติสัมพันธ์27NakarajD0002
117 Kanthawat Akarawatcharakiat62NakarajF0002
118 รพีพัฒน์ ศิริรัตน์78NakarajF0002
119 ศิรินทร์ญา บังเกิดผล81NakarajF0002
120 สหรัฐ ธีรวงศ์กิจ12Grizzly BearsD0004
121 ณัฐวัฒน์ คงความดีตระกูล89NakarajD00012
122 พงศ์พล รัตนพงษ์พร68NakarajD00022

Goaltender Stats

 RKPlayerTeamGPSAGAGAASVSV%PIM
1 Yu-Cheng LiaoPAPAYA WATCH111001110
2 ภัทรพล อังกูลพัฒนาสุขBIG BULLS81711621550.910
3 Gabor TothTHUNDER8142141.751280.900
4 ศุภณัฐ รุ่งเรืองวัฒน์TEPNAGA8132212.6251110.840
5 Greg BeattyPAPAYA WATCH6122284.67940.770
6 เรื่องรัญชน์ ตันวิบูลบ์วงศ์GRIZZLY BEARS71483551130.760
7 Lance ParkerOT - CARSON8193475.881460.762
8 เจมส์ ณ พิกุลLION STATE8131344.25970.740
9 ปัทมนัดดา หวังGREATEST ICE8116313.875850.730
10 ศิริพงษ์ สุดประเสริฐGREATEST ICE789253.57640.720
11 David TolmacheLION STATE775223.14530.710
12 พีรพงศ์ เลิศกิตศิริNAKARAJ832210012.52220.690
13 โอลิเวอร์ มาโนช คาลเวอร์GRIZZLY BEARS872243480.670

GP – Game Played , SA – Shots Against , GA – Goals Against , GAA – Goals Against Average

SV – Saves , SV% – Save Percentage , PIM – Penalty Minutes