Player Stats

Division Elite

RKPlayerNo.TeamPos.GAPtsPIM
1 รักษ์ชัย สุขวิบูลย์4Nakaraj TepnagaD1515302
2 เคน เอ็ดวิน ซินเบอร์น98Big BullsD1214260
3 ณัฐเสฎฐ์ ผาติกุลเศรษฐ์92ThunderF1011214
4 ณฐภัทร ลัคนทินากร17ThunderF145194
5 Mike Freeson10Big BullsF136190
6 สิทธิ์นนท์ พรหมทอง88ThunderF910192
7 ยิ่งพันธ์ เอกเกษมณรงค์74Nakaraj TepnagaF513184
8 John Schachnovsky18Big BullsF116172
9 ภานุรุจ สุวชิรัตน์14Big BullsF106160
10 Bill Bredesen17Big BullsF106164
11 ภูริช ธีระนุสรณ์กิจ9ThunderD791616
12 Roman Larin55Nakaraj TepnagaD87156
13 อาชวิน วัฒนปัญญากุล97Nakaraj TepnagaF104140
14 Justin St-Denis71Nakaraj TepnagaF77140
15 ฆฤต ไทยานนท์37ThunderD77142
16 Nicholas Li En Lin7ThunderD85130
17 Alex Phelps3Big BullsD74112
18 ปุญญ์ ผาสุขกิจวัฒนา34ThunderD551012
19 Ernesto Bauer22Big BullsF72936
20 David Boere19Nakaraj TepnagaF6390
21 แมธิว จอนาธาน ซิเกิล86Nakaraj TepnagaF6390
22 ลัญจกร วัฒนพระยา96Nakaraj TepnagaF6280
23 ชาญชิต ศุภดิลกลักษณ์22ThunderD5380
24 Oleg Kabakov23ThunderF4482
25 ภาสิทธิ์ จิระชัย88Big BullsF2570
26 ปภาณ ธนเกริกเกียรติ56Nakaraj TepnagaD60620
27 จตุพงษ์ พวงดี11Big BullsF5162
28 สมิทธิ์ วิริยภาษ15ThunderF3360
29 กิตสดา ธัญลักษณ์ภาคย์59ThunderD3362
30 ธนพัฒน์ ชิดไทย18Nakaraj TepnagaF3252
31 ปัณณ์ หงษ์สวัสดิ์28ThunderF2240
32 Ed McConnel15Nakaraj TepnagaF2242
33 John Mc Hugh89Nakaraj TepnagaD1342
34 Alasdair Fawcett96Big BullsD0440
35 บารมี พุกเจริญ9Big BullsF1230
36 วชร ลือนาม19Big BullsD1230
37 เทวินทร์ ชาติสุวรรณ5ThunderF1230
38 ธาม จิ้วไม้แดง20Nakaraj TepnagaD1122
39 อธิษฐ์ ขุนราษฎร์58ThunderF1122
40 พงศ์กรณ์ คลังเปรมจิตต์36Nakaraj TepnagaD0222
41 กณิศ กิติเรียงลาภ27ThunderD0222
42 ปรัชญ์ ศิริธร63Big BullsD0002

Division 1

RKPlayerNo.TeamPos.GAPtsPIM
1 ธนชัย ศักดิ์ชัยเจริญกุล55Papaya WatchF1812306
2 อาทิตย์ ธรรมวงศ์สิน88Papaya WatchD8111914
3 Darius Konitopetz26OT-CarsonF144184
4 รัฐภูมิ สโรจถวดี91Papaya WatchF126184
5 Turner Johnson94OT-CarsonF117182
6 ธีระศักดิ์ รัตนโชติ3Lion StateD810180
7 Denis Omelka68Lion StateD107170
8 Jesse Starosta10Lion StateF107172
9 อาชาคิน อัน81Papaya WatchF85134
10 อชิรวัฒน์ ทองอิน48Lion StateF58130
11 พริษฐ์ จันทร์ธีรยุทธ์97Papaya WatchF64102
12 Ryan Yaden8OT-CarsonF55100
13 แพทริก ฟอร์สเนอร์9Papaya WatchF2790
14 พันธุ์เดช คูหาแก้ว42OT-CarsonD4484
15 กฤตภาส วิภูพงศ์19Papaya WatchD6064
16 ชยุตพล กูลรัตน์24OT-CarsonD4260
17 ธัชชัย ลิ้มปัญญากุล77Papaya WatchD3364
18 นุชนาฎ พงศ์ฤกษ์ดี4Lion StateF1560
19 สมสิทธิ์ มั่นใจ91OT-CarsonD4152
20 Scott Murray19Lion StateF4154
21 ภัทรดิษ อักษรรัศมี9OT-CarsonF2358
22 ญาณา แนวบุญเนียร62Papaya WatchD3142
23 ฮิเดกิ นากายาม่า99Papaya WatchD2242
24 มาซาโตะ คิตายามะ5Papaya WatchF3032
25 ณัฐดนัย ซิ่อสุทธิกุล5Lion StateD2132
26 เอวิตรา โพธิ์ทอง56OT-CarsonF2132
27 ไกรสร นิยมวงศ์64Papaya WatchD1230
28 อุกฤษฎ์ สนิทใจ23Lion StateD2022
29 Janne Kankaanpaa72Lion StateF2022
30 ไซมอล กิติทีฆกุล9Lion StateF1120
31 พรชนก รุ่งไพบูลย์กุล74Lion StateF1120
32 วิพล พุทธานนท์10OT-CarsonF1120
33 NathaNiel Shawn Yu63OT-CarsonF1124
34 เดชบดินทร์ จิตตรานนท์17OT-CarsonD1126
35 นิษฐานันต์ ลอยกุลนนท์88Lion StateD1128
36 ภคิณ จิรภาคย์63Papaya WatchD0222
37 เฉลิมพงษ์ ศรีโรจนันท์22OT-CarsonF1010
38 สุกฤษฏิ์ เหนี่ยงแจ่ม21Papaya WatchF1010
39 Ralf Dittmer44Lion StateD1012
40 ณภัทร ศันสนียเวทย์13Papaya WatchF1012
41 วรัชนันท์ บุญยุบล26Lion StateF0110
42 เบญจมินทร์ รัสเซล 24Papaya WatchF0110
43 วงศ์ปกรณ์ โชคธิติรัตน์64OT-CarsonD0112

Division 2

RKPlayerNo.TeamPos.GAPtsPIM 
1 ชนกชนม์ ลิ้มปิ่นเพชร73Grizzly BearsF123150
2 สิทธิเดช ธรรมมะ71Greatest IceD86142
3 อินทัช เสริมสุขเจริญชัย42Greatest IceF94132
4 นัฐพงษ์ หาญนฤชัย15Grizzly BearsD56112
5 สุวิภา ปัญญามณีรัตน์19Greatest IceD55100
6 ศุภิสรา ธรรมมะ72Greatest IceF5492
7 ธีธัช ธีรกุลวาณิช54Grizzly BearsF7188
8 พงศ์สันต์ เลิศกิตศิริ45Grizzly BearsF5384
9 วรวิทย์ มะกล่ำทอง75Grizzly BearsD3474
10 ธรรมรัตน์ เหมือนใจงาม54Greatest IceF3252
11 Kelly Shim19Grizzly BearsD3252
12 อดิศักดิ์ บุญคง91NakarajD3140
13 ภูรินท์ ทับทิมพรรณ์76NakarajD3148
14 รุจิกร สุวรรณ์ยวงศ์72Grizzly BearsF2242
15 ฤทธน ศิลปอาชา16Greatest IceF2132
16 อนันต์ กุลลูกอิน81Greatest IceD2134
17 คณิน โมกขเวส99Greatest IceF1230
18 ปัญญพัฒน์ ศิริผล89Grizzly BearsF1236
19 สิทธิพันธุ์ อินทรหะ69NakarajD12310
20 สตภูมิ สุขสมบูรณ์21Grizzly BearsF0330
21 พงศ์เกียรติ วงษ์นันทวัฒน์23Greatest IceF2028
22 ลิลรดา โภคา35Grizzly BearsF1010
23 สุธิมนต์ วรารัศมีนิธิกุล98Grizzly BearsF1010
24 สุทธิศักดิ์ ศรีวรรณา13NakarajF1010
25 ณิศามณี นิไมเยอร์17NakarajF1010
26 ภคนัน ลิ้มวัฒนะกูร5Greatest IceF1012
27 ภาวิศ ภู่ปิยะประเสริฐ23Grizzly BearsD1012
28 นิทัศน์ ธรรมสิทธิ์97Grizzly BearsF1018
29 ธนบูรณ์ ศรีวรนาถกุล8NakarajD10118
30 วิชชากร แก้วประสพ18Greatest IceF0110
31 นันทวัฒน์ หวัง24Greatest IceF0110
32 Kenichiro Yamazato43Greatest IceF0110
33 วิลาสินี รัตนนัย56Greatest IceF0110
34 มนต์สกล กุลธนอมรดิษฐ์82NakarajD0112
35 กานต์พิชชา แสนเทศ22Greatest IceD0114
36 ณัฐบูลย์ จิตร์วัฒนาสุข33Greatest IceD0116
37 สหรัฐ ธีรวงศ์กิจ12Grizzly BearsD0116
38 ชิน ภู่สันติสัมพันธ์27NakarajD0002
39 Kanthawat Akarawatcharakiat62NakarajF0002
40 รพีพัฒน์ ศิริรัตน์78NakarajF0002
41 ศิรินทร์ญา บังเกิดผล81NakarajF0002
42 ณัฐวัฒน์ คงความดีตระกูล89NakarajD00014
43 พงศ์พล รัตนพงษ์พร68NakarajD00024

Goaltender Stats

DIVISIONRKPlayerTeamGPSAGAGAASVSV%PIM 
ELITE1 Gabor TothTHUNDER9166192.111470.890
2 ภัทรพล อังกูลพัฒนาสุขBIG BULLS10229292.92000.870
3 ศุภณัฐ รุ่งเรืองวัฒน์TEPNAGA9164293.221350.820
11 Lance ParkerOT - CARSON10244595.91850.762
2 เจมส์ ณ พิกุลLION STATE101614041210.750
3 Greg BeattyPAPAYA WATCH7148375.291110.750
4 David TolmacheLION STATE9102283.11740.730
5 Yu-Cheng LiaoPAPAYA WATCH111001110
21 เรื่องรัญชน์ ตันวิบูลบ์วงศ์GRIZZLY BEARS9176384.221380.780
2 ศิริพงษ์ สุดประเสริฐGREATEST ICE9113273860.760
3 ปัทมนัดดา หวังGREATEST ICE101454041050.720
4 พีรพงศ์ เลิศกิตศิริNAKARAJ1038810910.92790.722
5 โอลิเวอร์ มาโนช คาลเวอร์GRIZZLY BEARS975262.89490.650

GP – Game Played , SA – Shots Against , GA – Goals Against , GAA – Goals Against Average

SV – Saves , SV% – Save Percentage , PIM – Penalty Minutes